Żywiciele parateniczne plerocerkoida

Żywicielami paratenicznymi plerocerkoida mogą być także, oprócz ryb dra-pieżnych, płazy (kumaki) i gady (jaszczurki, żmije, żółwie). Stwierdzono doświad-czalnie, że plerocerkoidy zachowują zdolność do inwazji u płazów i gadów przez prawie 10 mies. Plerocerkoid jest formą inwazyjną dla żywiciela ostatecznego, np. człowieka, w którego jelicie rozwija się w ciągu 2-5 tyg. do postaci dojrzałej, żyjącej u człowieka kilkadziesiąt lat. U innych ssaków, np. u kota, okres ten jest krótki i wynosi zaledwie miesiąc. Wybitne i pionierskie zasługi dla poznania cyklu rozwojowego D. latum przypadły w udziale polskim parazytologom: Janickiemu

Chorobotwórczość. Difylobotrioza (dipliyllobofhriosis) może przebiegać z okresową niedrożnością jelit, biegunkami, bólami brzucha oraz niedokrwistością megaloblastyczną (złośliwa), wywołaną niedoborem witaminy Bp, zwłaszcza przy osiedlaniu się tasiemców w pobliżu żołądka, który wytwarza czynnik wewnątrzpo- chodny ułatwiający wchłanianie tej witaminy, także pobieranej przez tasiemca.

Wykrywanie. Diagnoza opiera się na wykryciu w kale charakterystycznych jaj lub proglotydów. W przypadkach wątpliwych zaleca się przetrzymywanie jaj w hodowli wodnej do czasu uformowania się charakterystycznej onkosfery we wnętrzu koracydium. Poza niedokrwistością we krwi obwodowej stwierdza się zwiększenie liczby krwinek białych i odsetka komórek kwasochłonnych.

Zwalczanie. W profilaktyce zarażeń D. latum należy uwzględnić zaniechanie spożywania surowych, półsurowych ryb, a także uniemożliwienie kontaktu zbiorników wodnych z odchodami. Najskuteczniejszym sposobem niszczenia larw pasożyta jest gotowanie, mrożenie, solenie, a także ich marynowanie wędzenie ryb nie niszczy plerocerkoidów.

W kuracjach jednorazowych po lekkim śniadaniu zaleca się prazykwantel (Ce- sol, 5-10 mg/kg mc.) lub na czczo niklozamid (Devermin, Yomesan, 500 mg do

– 2 rż., 1 g między 2 a 6 rż., 1 g i po 1 h następny 1 g – po 6 rż.) patrz Fasciola hepa- tica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>