Zwichnięcie stawu ramiennego

Zwichnięcie to powstaje przy upadku na odwiedzione ramię, po urazie bezpośrednim, a także po gwałtownym uniesieniu ramienia bez wykonania rotacji zewnętrznej. Głowa kości ramiennej przerywa torebkę stawową bądź odrywa ją z fragmentem obrąbka panewki w dolno-przedniej, wolnej od mięśni części stawu, a następnie przemieszcza się dalej w zależności od kierunku ruchu ramienia.

Objawy kliniczne to zniekształcenie obrysów barku, wystawanie wyrostka bar-kowego, brak głowy w panewce, wyczuwanie jej poza panewką w przedłużeniu kości ramiennej. Kończyna ustawiona jest w lekkim odwiedzeniu, próby ruchów są bolesne, wykazują sprężynujący opór.

Zachowanie się i ustawienie ramienia zależy od umiejscowienia zwichniętej głowy. Możemy mieć do czynienia ze zwichnięciem: 1) przednim a) pod wyrostkiem kruczym, b) pod obojczykiem 2) dolnym a) w dole pachowym (luxatio axillaris),

– b) z uniesieniem ramienia (luxatio erecta) i 3) tylnym (wskutek urazu bezpośredniego).

Gdy ruchy są swobodniejsze, trzeba myśleć o jednoczesnym złamaniu kości ra- miennej. Badanie rentgenowskie jest konieczne ze względu na możliwość istnienia dodatkowych uszkodzeń kostnych.

Zwichnięcie w stawie ramiennym wymaga pilnego nastawienia. Nastawia się je w znieczuleniu ogólnym, odwracając mechanizm urazu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>