Zmodyfikowane zespolenie Blalocka-Taussig

Zmodyfikowane zespolenie BT jest to zespolenie układowo-płucne za pomocą naczynia z tworzywa sztucznego (np. Gore-Tex). Od 1963 r. wielu chirurgów zaczęło używać teflonowych lub dakronowych protez do przedłużania tętnicy, zwłaszcza u małych dzieci, u których zbyt krótkie tętnice podobojczykowe uniemożliwiały ich zespolenie z tętnicą płucną. Ujemną stroną tych protez była tendencja do szybkiego zamykania się w wyniku zakrzepu, szczególnie gdy trzeba było używać protez najmniejszych rozmiarów.

W latach 1980-1981 McKay i de Levai opisali tzw. zmodyfikowane zespolenie BT o technice bardzo uproszczonej w porównaniu z oryginalną. Polega ono na po-

łączeniu skośnie ściętej protezy z bokiem tętnicy podobojczykowej prawej lub lewej, której koniec drugi zespala się z prawą lub lewą tętnicą płucną koniec do boku. W zespoleniach tych nie ma znaczenia, czy luk aorty jest lewo- czy prawostronny oraz jaka jest odległość między zespalanymi naczyniami, ponieważ przycina się taką długość protezy, jaka jest potrzebna. U niemowląt o szczególnie małej masie ciała używa się protezy średnicy 5 mm, u dzieci starszych – protezy średnicy 6 mm, szyje się prolenem 6,7-0, szew ciągły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>