Złamania obwodowego odcinka kości ramiennej

Leczenie polega na nastawieniu i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym na 6-8 tygodni. Brak nastawienia (skośny przebieg szpary złamania), interpozycja nerwu promieniowego i porażenie stanowią wskazania do leczenia operacyjnego.

Złamania obwodowego odcinka kości ramiennej (fractura epiphysis distalis ossis hiuneri) są skutkiem upadku na łokieć (mechanizm zgięciowy) lub na wyprostowaną rękę (mechanizm wyprostny). Są to złamania częstsze u dzieci niż u dorosłych. Odróżnia się złamania nadkłykciowe, przezkłykciowe, kłykcia przyśrodkowego, bocznego oraz bloczka kości ramiennej. Jeżeli spowodował je uraz bezpośredni, mogą być wieloodłamowe. Na mechanizm złamania wskazują (oprócz wywiadów) ustawienie odłamów (stwierdzone klinicznie) i przebieg linii przełomu (na radiogramie).

W tej grupie złamań może dojść do uszkodzenia lub ucisku nerwów i naczyń przez odłamy, krwiak, obrzęk lub opatrunek gipsowy, dlatego konieczna jest kontrola krążenia i ruchów palców.

W obrazie klinicznym dominuje obrzęk okolicy złamania, bolesność, kończyna jest zagięta powyżej łokcia ku przodowi lub ku tyłowi (silniej wystaje łokieć). Poza tym zdarzają się przemieszczenia skrętne i osiowe. Stopień przemieszczenia i przebieg szpary złamania uwidoczniają radiogramy wykonane w dwu projekcjach. Dokładność nastawienia trzeba skontrolować radiologicznie przez opatrunek gipsowy.

Nastawienia dokonuje się w znieczuleniu ogólnym w myśl zasady odwracania mechanizmu urazu. Stosuje się delikatny wyciąg za zgięte w pozycji pośredniej przedramię (dla wyłączenia napięcia mięśni) z jednoczesnym przesuwaniem prze-mieszczonego odłamu w przeciwnym kierunku. Unieruchomienie gipsowe trwa 4 tygodnie, nie powinno ono uciskać okolicy zgięcia łokciowego.

Po nastawieniu złamania konieczne jest powtórne zdjęcie rentgenowskie i kontrola krążenia i ruchów palców. Rozległy obrzęk okolicy stawu i dodatkowe uszkodzenia związane z nastawianiem mogą być przyczyną wtórnych powikłań (przykurcz Yolkmanna).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>