ZJAWISKA ALERGICZNE

-4. ZJAWISKA ALERGICZNE (rzadko). Skurcz oskrzeli, wysypka i obrzęk angioneuro- genny (Ouinckego)27. Stosując leki u wielu tysięcy chorych, autorzy nie obserwowali tego zjawiska. Konieczne może być podanie adrenaliny, hydrokortyzonu i zastosowanie tlenoterapii.

Możliwe reakcje na leki obkurczające naczynia to bladość, niepokój, uczucie kołatania serca, tachykardia, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu. Podanie beta- -blokera może spowodować ustąpienie powyższych objawów.

Zjawisko toksycznego działania leku może być wynikiem jego przedawkowania przez niezamierzone wstrzyknięcie dożylne bądź zależeć od szczególnej .wrażliwości chorego na lek (nawet na normalną dawkę). Wykonanie wstrzyknięcia w sposób zapewniający ciągły ruch igły oraz częste aspirowanie zmniejszają ryzyko przypadkowego dożylnego podania leku. Środki konserwujące, takie jak fenol, chlorokrezol, siarczan sodu, nie powinny być dodawane, jeżeli zamierza się podać dużą objętość analgetyku.

Sposoby przedłużania i pogłębiania analgezji miejscowej: 1. Dodanie adrenaliny w roztworze 1 : 2.00 000. 2. Podanie węglanów zamiast chlorowodorków pH węglanów jest wyższe (6,5) niż soli innych kwasów, co powoduje szybkie buforowanie z uwolnieniem wolnej zasady i COz, który przenika do wnętrza osłonki nerwu, obniżając tam pH (pułapka dyfuzyjna)28.”

Premedykacja. W celu zapewnienia powodzenia miejscowej analgezji w dużych zabiegach chirurgicznych konieczna jest odpowiednio dobrana premedykacja. Temat ten jest bliżej poruszony w rozdziale o analgezji rdzeniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>