ZESPOLENIE GLENNA

Zespolenie to, opisane w 1954 r., polega na podwiązaniu żyły głównej górnej przy prawym przedsionku i połączeniu jej z prawą tętnicą płucną (bok do końca). W ten sposób około 1/3 krwi krążącej zostaje skierowana do płuca prawego, gdzie może się utlenić. Wskazaniem do tego rodzaju operacji jest wrodzone zarośnięcie zastawki trójdzielnej lub niedorozwój prawej komory. Aktualnie najczęściej jest wykonywana u dzieci, u których po operacji Fontana (p. str. 188) z powodu zarośnięcia zastawki trójdzielnej (alresia tricuspiclalis) doszło do nadciśnienia w żyle głównej górnej.

Zespolenie Blalocka-Hanlona i zabieg Rashkinda opisano w rozdziale poświęconym przełożeniu dużych pni tętniczych, a operację Dammanna-Mullera w rozdziale omawiającym ubytek międzykomorowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>