ZASTOSOWANIE:

-1. W neuroleptanalgezji łącznie z droperidolem. Dawki: 2-5 mg fenoperydyny lub 0, 1-0,6 mg fentanylu oraz 5 mg droperidolu. Także jaleo talamonal (Thalamonal, Innovar), który zawiera w każdym mililitrze 0,05 mg fentanylu oraz 2,5 mg droperidolu (1 : 50). Kolejne dawki po 0,5 ml talamonalu. Fentanyl i fenoperydyna powodują, krótkotrwały wzrost’ciśnienia w drogach żółciowych5. Dawka podana w ciągu 30 minut przed końcem operacji może spowodować depresję oddychania6, która może nawracać po okresie przerwy7.

-2. W celu wywołania bezdechu, jeżeli zamierza się zastosować lub utrzymać wentylację mechaniczną na oddziale intensywnej terapii, np. w przypadkach urazów klatki piersiowej. Dawki: fenoperydyna do 5 mg lub fentanyl do 0,6 mg dożylnie.

-3. Jako środki przeciwbólowe: 1 mg fenoperydyny dożylnie (0,05 mg fentanylu). Działanie występuje po 2-3 minutach, osiąga szczyt w 5 minucie, ustępując po .20 minutach. Dawka 0,05 mg fentanylu wywiera silne działanie przeciwbólowe, powoduje bra- dykardię oraz ewentualnie pewną depresję oddychania, wymagającą oddechu wspomaganego. Dodatkowo można zastosować płytką anestezję z podaniem środka zwiotczającego. Duże dawki mogą powodować sztywnaść mięśni, co utrudnia IPPV podanie środka zwiotczającego znosi to działanie.

Droperidol8 (Dehydrobenzperidol, Droleptan, Inapsine). Lek z grupy butyrofenonu, powoduje zobojętnienie oraz zanik ruchów dowolnych (katatonię). Wykazuje swoiste działanie hamujące na obszar chemoreceptorów, wyzwalając nudności i wymioty (antagonista apomorfiny). Ma słabe działanie blokujące receptory alfa-adrenergiczne. Jest antagonistą amfetaminy. Początek działania 3-20 minut po wstrzyknięciu dożylnym. Czas działania do 12 godzin. Droperidol działa szybciej i silniej niż haloperidol. Duże dawki mogą wywoływać pozapiramidową dyskinezję, która ustępuje po środkach prze- ciwparkinsonowskich (innych niż levodopa), atropinie lub prometazynie. Droperidol nie powoduje nadmiernego zahamowania tworu siatkowatego. Podczas anestezji daje pewne zabezpieczenie przed zaburzeniami rytmu, wywołanymi przez katecholaminy. Zmniejsza zużycie tlenu. Haloperidol (Serenace), który jest lekiem pokrewnym, wykazuje zauważalne działanie po 10 minutach od wstrzyknięcia! działanie to utrzymuje się 24-48 godzin. W niewielkim stopniu wpływa na wątrobę, serce oraz czynność oddechową. Rozkładany głównie przez wątrobę, chociaż 10% jest wydalane z moczem. W przypadkach choroby wątroby wymagane są mniejsze niż zwykle dawki. W bardzo małym stopniu wpływa na metabolizm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>