ZASTOSOWANIE KLINICZNE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE. Ketamina jest szybko działającym anestetykiem pa- renteralnym, wywołuje uspokojenie, głęboką analgezję, katalepsję, niewielki wzrost napięcia mięśni prążkowanych, niewielkie pobudzenie układu krążenia oraz tylko nieznaczne zmniejszenie odruchów gardłowych i krtaniowych. Niezbyt skuteczna jako środek zmniejszający ból trzewny. Zwiększa wydzielanie śliny, tak że zawsze należy stosować atropinę. Wstrzyknięcie dożylne powinno trwać 60-120 sekund. Ketamina jest stosowana: 1) jako jedyny środek podczas mniejszych operacji! 2) jako środek wpro-wadzający w anestezję 3) jeżeli trudno utrzymać drożność dróg oddechowych53! 4) podczas niektórych zabiegów neurologicznych, radiodiagnostycznych i terapeutycznych u dzieci, w celu zniesienia ruchów54 5) jeżeli konieczne jest podtrzymanie ciśnienia krwi, np. we wstrząsie, u pacjentów z dużym ryzykiem operacyjnym i u osób starszych

-6) w położnictwie55, np. podczas porodu kleszczowego lub cięcia cesarskiego 7) w chirurgii na otwartym sercu56 8) przy nastawianiu złamań 9) przy badaniu okulistycznym u dzieci 10) przy cewnikowaniu serca u dzieci57 11) przy opatrywaniu oparzeń, usuwaniu zmian martwiczych ze skóry, przeszczepach skórnych itp. 12) podczas zbiorowych wypadków58 13) w krajach rozwijających się lub tam, gdzie nieosiągalni są anestezjolodzy 14) jeżeli bardziej odpowiednie jest wstrzyknięcie domięśniowe niż dożylne 15) subanestetyczne dawki stosowane są w celu wywołania analgezji59.

DAWKOWANIE. Przy stosowaniu dożylnym 1% roztwór w dawce 1-2 mg/kg.. Dawki podtrzymujące 0,5 mg/kg w miarę potrzeby. Przy stosowaniu domięśniowym 5°/o roztwór w dawce 10 mg/kg. Roztwór nie drażni żył ani tkanek otaczających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>