Zasady postępowania na miejscu wypadku

Pierwsza pomoc udzielana ofiarom wypadku oznacza pomoc czasową i dlatego obejmuje czynności najważniejsze dla zachowania życia i zdrowia. Nade wszystko zachować należy spokój, gdyż jest to warunek opanowania sytuacji. Od aktualnej sytuacji zależy, od czego trzeba zacząć udzielanie pierwszej pomocy. Po opanowaniu sprawy najpilniejszej (niedrożność dróg oddechowych, krwotok) należy systematycznie badać rannego.

Ocena stanu ogólnego – 1. Tętno. Należy ustalić częstość tętna, gdyż istotną zmianą jest zarówno jego przyspieszenie, jak i zwolnienie. Przyspieszenie tętna powyżej 100-120 uderzeń na minutę może świadczyć o szybkim zmniejszaniu się objętości krwi wskutek: a) krwotoku lub b) rozszerzenia łożyska naczyniowego. Zjawisko to jest zwykle odruchem na silny bodziec psychiczny (strach) lub fizyczny (ból).

Przyspieszenie tętna połączone z bladością powłok oraz obfitym poceniem, uczuciem pragnienia i dusznością wskazuje na nagły znaczny ubytek krwi krążącej {hypovolemia).

Zwolnienie tętna poniżej 60-70 uderzeń na minutę jest objawem groźniejszym niż jego przyspieszenie. Bywa ono spowodowane:

– a) krwiakiem uciskającym na tkankę mózgową po urazie głowy, – b) omdleniem nie związanym z nagłym ubytkiem krwi.

Inne cechy tętna są w warunkach doraźnych udzielania pomocy trudne do ustalenia i mniej ważne.

Tętno bada się na tętnicy promieniowej i szyjnej wspólnej, a bardziej celowo na obydwóch tętnicach promieniowych (jednocześnie lub kolejno), gdyż możliwy jest brak tętna w jednej z nich datujący się sprzed wypadku lub spowodowany urazem ramienia. Przy badaniu nie należy podciągać do góry ramion chorego, gdyż obniża to ciśnienie w tętnicach (każde 10 cm powyżej poziomu serca obniża w uniesionej kończynie ciśnienie tętnicze o 8 mm Hg), pogarsza warunki oddychania pacjenta i może zmieniać cechy tętna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>