Zasadniczą wadą jest zakrzepica żył.

Kwas gainma-hydroksymasłowy. Po raz pierwszy użyty w r. 1962124. Dostarczany w roztworze 20%. Jest podstawowym środkiem anestetycżnym, popularnym we Francji

i Włoszech. Otrzymywany z kwasu gamma-aminomasłowego, naturalnego hormonu, który hamuje przewodzenie bodźców w synapsach ośrodkowych i obwodowych. Efekt farmakologiczny może być wywołany przemianą do gamma-aminomaślanu lub mleczanu125. Efekty kliniczne są prawdopodobnie wynikiem jego działania raczej na korę mózgową niż na śródmózgowie. Podczas wstrzyknięcia oraz w trakcie wyjścia z anestezji mogą wystąpić ruchy kloniczne. Sen następuje 10-15 minut po wstrzyknięciu i trwa 60-90 minut. Jest metabolizowany prawdopodobnie drogą beta-oksydacji. Nie upośledza krążenia ani oddychania.

ZASTOSOWANIE. Był zalecany w chirurgii dzieci z cewnikowaniem ser:a włącznie, w dawce 70 mg/kg dożylnie125. Zalecano go także jako środek hipnotyczny podczas analgezji odcinkowej. Może być stosowany do wprowadzenia w anestezję. Obecnie w W. Brytanii rzadko używany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>