Zarażona osoba

U zarażonej osoby stolce uformowane zawierają zazwyczaj cysty pierwotniaków i jaja helmintów, podczas gdy w stolcach luźnych i biegunkowych przeważają trofo- zoity. Próbki stolców uformowanych można przechowywać przez co najmniej 24 h bez obawy o zniszczenie obecnych tam pasożytów, natomiast stolce luźne należy badać bezpośrednio po oddaniu, zwłaszcza gdy planuje się wykonanie posiewów na podłoża hodowlane lub zakładanie hodowli larw.

Podstawowym badaniem koprologicznym jest obejrzenie 2 preparatów bezpo-średnich sporządzonych przez zmieszanie kału na powierzchni szkiełka podstawowego z kroplą fizjologicznego roztworu NaCl (1 preparat) oraz z kroplą rozcieńczonego płynu Lugola (roztwór B opisanego poniżej utrwalacza MIF rozcieńczonego 2-4-krotnie, 2. preparat). Kał pobiera się za pomocą ezy lub szklanej bagietki w ilości ok. 0,002 g na preparat i po wymieszaniu zamyka szkiełkiem nakrywkowym, po czym ogląda pod mikroskopem, używając najpierw obiektywu powiększającego 10-krotnie (widać jaja robaków), potem 40-krotnie (cysty i trofozoity pierwotniaków).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>