Zalety i wady

Zalety i wady. Przy zastosowaniu tubokuraryny i jej pochodnych można szybko uzy- – ^kać głębokie zwiotczenie mięśniowe pacjenta pozostającego w bardzo płytkiej anestezji. To połączenie środka zwiotczającego i płytkiej anestezji jest względnie nietoksyczne, jednocześnie nie pogłębia wstrząsu operacyjnego. Działanie zwiotczające na mięśnie krtani usuwa niepokojące objawy skurczu, które zakłócają tak wiele anestezji,

o gładkim poza tym przebiegu. Łatwo dochodzi do zmniejszenia wymiany oddechowej lub do bezdechu, które nie leczone są groźne szczególnie dla ludzi starszych, w złym stanie ogólnym, otyłych, ze zmniejszoną rezerwą oddechową. Szczególny nacisk należy położyć na niebezpieczeństwo, które grozi powracającemu na swe łóżko choremu z niedostateczną wymianą oddechową, powodującą nie tylko hipoksję i hipokapnię, ale także predysponującą do tworzenia w płucach ognisk niedodmy. Po zastosowaniu środków zwiotczających opisywano utrudnienie wdechu (stridor) spowodowane atonią strun głosowych.

Utrzymujące się przeż 24 godziny resztkowe porażenie mięśni akomodacji czasem utrudnia czytanie. Trzeba zachować szczególną ostrożność stosując tubokurarynę. temu samemu pacjentowi dwukrotnie w ciągu tej samej doby, ponieważ może wystąpić kumulacja środka.

Tubokuraryna pogłębia hipotensję spowodowaną przez halotan, a więc stosowanie obu środków razem wymaga ostrożności. Chlorek tubokuraryny i jego pochodne są tak silnymi środkami i tak łatwo powodują niewydolność oddechową, że ich stosowanie powinno być zastrzeżone dla doświadczonych anestezjologów, którzy całkowicie opanowali zasady podejmowania i prowadzenia skutecznej sztucznej wentylacji w każdym przypadku.

Inne zastosowanie niedepolaryżujących środków zwiotczających. Środki te stosuje się w leczeniu tężca, wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyczności) i sztywności występujących w chorobach neurologicznych, w różnych zmianach ortopedycznych, zapaleniu mięśni, zapaleniu stawów oraz w zatruciach strychniną. Niestety, na równi ze wzmożonym napięciem mięśniowym znoszone są także ruchy dowolne. Podanie tych środków nie znosi drżenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>