Zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego może wynikać z: 1) zahamowania uwalniania acetylocholiny z zakończeń nerwowych, np. przez lie- michołinium, prokainę, toksynę botulinową, antybiotyki aminoglikozydowe, hipokalce- mię czy hipermagnezemię,-

-2) zapobiegania łączeniu acetylocholiny ze swoistym receptorem płytki końcowej, np. przez tubokurarynę, pankuronium, gallaminę, alkuronium, dwumetylotubokurarynę

-3) zmniejszenia pobudliwości błony mięśniowej w pobliżu płytki końcowej, np. przez sukcynylocholinę czy dekametonium. Ostatnie prace wykazują, że acetylocholina jest uwalniana jako grupy czy też pakiety cząsteczek nazwane „kwantami”, z których każdy zawiera kilkaset cząsteczek. Przybycie kwantu do receptora wywołuje małą (0,5 mV) i przejściową depolaryzację błony postsynaptycznej. Takie- małe zmiany potencjału zachodzą również przypadkowo i nie wyzwalają aktywności nerwu ruchowego. Gdy potencjał czynnościowy przechodzi przez akson, uwolnione zostaje kilkaset kwantów, a amplituda zmiany potencjału błony postsynaptycznej może osiągnąć 100 mV w czasie 1 ms. Jednak nawet zmiana potencjału o 20 mV może wystarczyć do zdepolaryzowania płytki końcowej. Na wyrzut kwantów wpływają zmiany stosunku stężeń wapnia do magnezu. Niski poziom wapnia w surowicy wpływa na zmniejszenie ilości kwantów acetylocholiny gotowej do uwolnienia. Depolaryzacja powoduje także wejście wapnia do zakończenia nerwowego. Acetylocholina może pobudzać zakończenia nerwu ruchowego i wywołać wyładowanie wsteczne.

pH wpływa na czynność nerwowo-mięśniową zmieniając szybkość przewodzenia nerwowego, uwalnianie acetylocholiny błonowej, potencjał spoczynkowy, przepływ potasu, aktywność cholinesterazy, kurczliwość włókien i uwalnianie katec.holamin. Oziębienie upośledza syntezę i uwalnianie acetylocholiny, a także kurczliwość nerwowo-mięśniową.

(Patrz także: przegląd Robértsa D. V., Br. J. Anaeslh., 1963, 35, 510 i rozdział 2, dział 2 w „Neuromuscular Transmission” Payne’a J. P. w Scientilic Foundations oi Anaesthesia, red. Scurr C. F. i Feldman S., wyd. 2, 1974, str. 288, London: Heinemann Feldman S. A., Muscle Relaxants, 1973, Londyn: Filadelfia: Saunders Muscle Relaxants, red. Katz L., 1975. Amsterdam: Excerpta Medica).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>