Zaburzenia hemodynamiczne i objawy kliniczne

Zaburzenia hemodynamiczne. W przypadkach ubytku międzykomorowego zaburzenia te są związane z nadmiernym przepływem krwi przez płuca i z jego następstwami. Im większy ubytek, tym większy przepływ, ponieważ ciśnienie w lewej komorze jest 4-krotnie wyższe niż w fizjologiczne niskociśnieniowej komorze prawej. Nadmierny przepływ płucny powoduje zmiany śródbłonka naczyniowego i zgrubienie ściany tętniczek włosowatych. W ten sposób rozwijają się przepływowe nadciśnienie płucne i narastające opory płucne. Wymiana gazowa staje się coraz trudniejsza. Początkowe nadciśnienie płucne przepływowe staje się po upływie miesiąca czy lat nadciśnieniem utrwalonym, tzw. zaporowym i nieodwracalnym, kończącym się śmiercią dziecka.

Objawy kliniczne. Objawy kliniczne otworu międzykomorowego serca występują zwykle w pierwszych miesiącach, niekiedy tygodniach, życia w postaci przyśpieszenia oddechu, duszności, męczenia się przy karmieniu, słabego przybywania na wadze, częstych zapaleń płuc i objawów niewydolności krążenia. Granice serca są powiększone, osłuchowo stwierdza się ostry szmer skurczowy w punkcie Erba, promieniujący w kierunku wątroby.

W obrazie rentgenowskim w dwóch płaszczyznach płuc dominuje powiększenie sylwetki serca w zakresie obu komór oraz wzmożenie rysunku naczyniowego pluc. W stanach nadciśnienia utrwalonego obwodowe odcinki naczyń są jakby amputowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>