WZGLĘDNY SPADEK POTASU ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO

– WZGLĘDNY SPADEK POTASU ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO. Istotna jest proporcja pomiędzy potasem wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym, a nie jego wartości bezwzględne. Błona komórkowa ulega hiperpolaryzacji i staje się oporna na acetylocholinę. Działanie środków niedepolaryzujących ulega wzmocnieniu, depolaryzujących – osłabieniu. Pozostaje normalna reakcja na prostygminę.

– WZGLĘDNY WZROST POTASU ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO. Potencjał spoczynkowy błony jest obniżony – błona jest mniej spolaryzowana i istnieje zwiększona wrażliwość na środki depolaryzujące, oporność •- na niedepolaryzujące. Drżenia pęczkowe po środkach depolaryzujących mogą spowodować uwolnienie potasu z mięśni i niebezpieczeństwo zatrzymania krążenia. Donoszono o takich przypadkach u oparzonych537 (po paru dniach po wypadku), w mocznicy, paraplegii288, tężcu239, po dużych urazach itp. Podwyższony poziom w surowicy stwierdzano w przypadkach wrodzonego porażenia mózgowego240, rzekomoprzerostowej dystrofii mięśni241, przy uszkodzeniach ośrodkowego neuronu ruchowego242. Uwolnienie potasu nie następuje po środkach niedepolaryzujących, natomiast może wiązać się z wystąpieniem nadcieplności złośliwej.

– SPADEK ZARÓWNO WEWNĄTRZ-, JAK I ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO POZIOMU POTASU. Najczęstsza sytuacja w praktyce klinicznej. Błonowy potencjał spoczynkowy w zasadzie jest nie zmieniony, reakcja na środki zwiotczające pozostaje normalna. Niebezpieczeństwo leży w braku rezerwy niewielkie przesunięcie potasu do komórki może wywołać objawy hipopotasemii (np. kwasica metaboliczna lub oddechowa, wlew roztworu glukozy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>