Wysoki poziom adrenaliny we krwi

zhydrolizowana. Wkrótce po wstrzyknięciu można zauważyć skurcze mięśniowe, wysoki poziom adrenaliny we krwi nasila ten objaw. Następcze bóle mięśniowe różnią się od występujących po sukcynylocholinie, dotycząc głównie mięśni żuchwy i łydek. Działanie dekametonium nie jest antagonizowane przez środki antycholinesterazowe, jak neostygminą (która, nie dopuszczając do rozpadu acetylocholiny, może zwiększyć porażające działanie dekametonium), lecz przez jodek pentametonium, jeżeli zostanie on podany w 10-100-krotnie większej dawce niż jodek dekametonium. Działanie tego związku jest zbyt niebezpieczne, aby zastosować go w klinice, ponieważ powoduje on hipotensję. Powtarzane dawki dekametonium mogą prowadzić do zastąpienia efektu de- polaryzującego płytkę końcową działaniem niedepolaryzującym – tzw. blok II fazy103, który, jeżeli wystąpi, można odwrócić przy użyciu edrofonium lub neostygminy. Anestezja eterowa wpływa na skrócenie działania dekametonium – przeciwnie do efektu obserwowanego przy zastosowaniu środków niedepolaryzujących. Działanie tego środka na mięśnie zmienia się w zależności od ilości krążącej w nich krwi.

Uważa się, że pacjenci z miastenią w mniejszym stopniu podlegają działaniu dekametonium niż ludzie zdrowi, a pojedyncze wstrzyknięcie powoduje blok podwójny, antagonizowany przez edrofonium i neostygminę.

(Patrz: Waud D. R., The Naturę of Depolarizing Błock, Anesthesiology, 1968, 29, 1014). KŁAD KRĄŻENIA. Bez wpływu lub wpływ nieznaczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>