WYMIOTY

-5. WYMIOTY. Chloropromazyna powoduje depresję strefy wrażliwej chemorecepto- rów Borisona i Wanga w dnie komory czwartej, a w większych dawkach wpływa depresyjnie na ośrodek wymiotny. Jest cennym środkiem w zapobieganiu i leczeniu wymiotów wszelkiego typu, poza wymiotami zależnymi od przyczyn mechanicznych lub choroby lokomocyjnej.

-6. TERMOREGULACJA. Chloropromazyna: a) zmniejsza napięcie mięśni b) może powodować depresję ośrodka termoregulacji c) wywołuje rozszerzenie naczyń obwodowych, przez co pacjent w znaczny sposób ulega wpływowi temperatury otoczenia d) hamuje dreszcze poprzez działanie ośrodkowe. Zużycie tlenu jest zmniejszone tylko wtedy, gdy pacjent jest poddawany obniżonej temperaturze.

-7. INNE DZIAŁANIA CHLOROPROMAZYNY. Wykazuje ona miejscowe działanie przeciwbólowe. Nasila działanie środków anestetycznych, przeciwbólowych, nasennych i zwiotczających mięśnie. Nie jest silnym antagonistą histaminy, nie ma też prawdziwego działania blokującego zwoje. Noradrenalina i fenylefryna są lekami z wyboru dla zwalczania wywołanej przez chloropromazynę hipotensji. Zmniejsza wydzielanie w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Ma działanie przeciwświą- dowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>