WYDALANIE

WYDALANIE. Ketamina ulega rozkładowi do rozpuszczalnych w wodzie metabolitów w drodze N-demetylacji i hydroksylacji pierścienia cykloheksanonu. Produkty te są wydalane z moczem.

DZIAŁANIE UBOCZNE. Obejmuje wzrost ciśnienia krwi- oraz częstości tętna, co może być niekorzystne u osób z nadciśnieniem. Opisywano przemijające wysypki rumieniowe.

SNY60. Opisywano żywe, nieprzyjemne sny61’62, a także niekiedy prawdziwe halucynacje. Jest to powikłanie dotyczące dorosłych, lecz nie dzieci. Częstość występowania tych zjawisk podczas badania można zmniejszyć przez: 1) pozostawienie pacjenta bez dopływu bodźców w okresie wyjścia z anestezji 2) stosowanie premedykacji z opioidu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>