WYDALANIE ŚRODKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH MIĘŚNIE

-1. Dekametonium i gallamina są w nie zmienionej postaci wydalane przez nerki. 2. Tubokuraryna, alkuronium, pankuronium są głównie wydalane przez nerki, ale -• w przypadkach ich niewydolności – także z żółcią.

-3. Sukcynylocholina jest prawie całkowicie hydrolizowana. NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BLOK NERWOWO-MIĘŚNIOWY I. W stanach chorobowych:

a. MYASTHENIA GRAVIS (p. rozdz. XXXI). Pacjenci są patologicznie wrażliwi na środki niedepolaryzujące, a oporni na środki depolaryzujące. b. ZESPÓŁ MIASTENICZNY – Eatona-Lamberta (p. rozdz. XXXI).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>