Współczesne poglądy

Współczesne poglądy24 na ten temat można znaleźć w pracach: de Jong R. H., Phy- siology and Pharmacołogy oi Local Anesthesia, 1970. Springfield: Thomas Lofstróm B., Br. J. Anaesth., 1970, 42, 194 Proceedings of a Symposium on Local Anaesthesia. Edin- burgh, September, 1974, Br. J. Anaesth., 1975, 47, suppl, 163-333 Watt M. J. w Practical Regionał Analgesia (red. Lee L. A., and Bryce-Smith R.) 1976. Amsterdam: Excerpta Me- dica.

Miejsce działania. Miejscem działania miejscowych analgetyków (jak i środków ane- stetycznych) jest błona powierzchniowa komórek pobudliwych tkanek. We włóknach zmielinizowanych miejscem działania są przewężenia Ramriera (1835-1909). Aby upośledzić przewodzenie, muszą zostać zablokowane dwa lub trzy przyległe przewężenia. Przynajmniej 6 mm, a może nawet 10 mm, musi być pod działaniem analgetyku miejscowego, w przeciwnym bowiem razie impuls może przeskoczyć przez zablokowany segment. Powstawanie potencjału pobudzenia jest blokowane prawdopodobnie przez za-

hamowanie ruchów jonów sodu do wnętrza komórek przez błonę nerwową. Minimalne stężenie miejscowego analgetyku konieczne do zablokowania włókna nerwowego o znanej średnicy określane jest jako Cm. Im większa średnica włókna nerwowego, tym większe będzie wymagane Cm. Włókna A delta mają Cm odpowiadające około połowie Cm dla włókien A alfa, istnieje więc możliwość zablokowania czucia bólu z pozostawieniem czucia ucisku i położenia. Cm przedzwojowych włókien autonomicznych (B) jest podobne do Cm małych włókien A, dlatego wystąpienie blokady współczulnej przy analgezji rdzeniowej równa się wystąpieniu znieczulenia. W praktyce kolejność wy-stępowania blokady jest następująca: autonomiczna, czuciowa i wreszcie ruchowa, w zależności od średnicy włókna. Środki analgezji miejscowej działają nie tylko na włókna nerwowe, lecz na wszystkie rodzaje tkanek pobudliwych, wliczając mięśnie gładkie i prążkowane, np. m. sercowy, naczynia itp., prawdopodobnie przez wpływ na ruchy kationów przez błony komórek mięśniowych (tak jak i w tkance nerwowej). Przy zastosowaniu dawek umiarkowanych obserwuje się tłumienie ektopowych pobudzeń w sercu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>