Wchłanianie

Wchłanianie. Analgetyki miejscowe są zasadami rozpuszczalnymi w tłuszczach, które działają na drodze penetracji przez lipoproteinowe błony komórkowe w stanie niezjo- nizowanym. Aby roztwór był gotowy do wstrzyknięcia, niezjonizowana zasada musi ulec zjonizowaniu. Właściwości znieczulające analgetyków miejscowych zależą od ich:

-1) siły działania, 2) latencji (czas od wstrzyknięcia do maksymalnego efektu działania) – ta z kolei zależy od średnicy nerwu, miejscowego pH, współczynnika dyfuzji i stężenia analgetyku, 3) czasu działania, 4) czasu regresji (czas pomiędzy początkiem a końcem odczuwania bólu).

Toksyczność. Zależna jest od: 1) osobniczej wrażliwości na lek (rzadko), 2) wysokiego stężenia leku we krwi spowodowanego różnymi przyczynami. Najczęściej występuje po powierzchniowej analgezji górnych dróg oddechowych, cewki moczowej, przy analgezji nasiękowej i blokadach nerwowych. Dzieje się tak dlatego, że wchłanianie, np. z drzewa oskrzelowego, jest prawie tak szybkie, jak po podaniu leku dożylnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>