W leczeniu można wykorzystać: adrenalinę

W leczeniu można wykorzystać: adrenalinę (1 : 1000) 0,3 ml i.m., hydrokortyzon 1000 mg i.v., leki antyhistaminowe, aminofilinę 250 mg i.v. Płyny krwiozastępcze. Tlen.

Dożylne stosowanie alkoholu. U człowieka opisano w r. 1929 przez Marina z Meksyku121. Pierwsze doniesienia Schnellego122 oraz Dundee’ego i współpracowników123.

Podawano dożylnie roztwory 5-10%. Wielkość dawki potrzebna do wywołania snu waha się w szerokich granicach, podczas gdy częstość występowania pobudzenia przy wyjściu z anestezji, nudności pooperacyjnych i bólów głowy jest wysoka. Pełna anestezja może wystąpić po 15-20 minutach. Nałogowym alkoholikom można alkohol podawać dożylnie przed operacją, aby zapobiec wystąpieniu zespołu abstynencji. Dawka 500 ml 8% alkoholu w ciągu 2-3 godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>