UWALNIANIE HISTAMINY

UWALNIANIE HISTAMINY. Mniejsze niż przy zastosowaniu tubokuraryny. Opisywano prawdziwą reakcję anafilaktyczną po dożylnym podaniu sukcynylocholiny132 z objawami w postaci tachykardii, skurczu oskrzeli, hipotensji, obrzęku gardła i twarzy, dodatniego odczynu przenoszenia biernego (Prausnitz-Kustnera).

POZIOM POTASU W SUROWICY133. Potas uwalniany z tkanki mięśniowej po wstrzyknięciu sukcynylocholiny podnosi poziom tego jonu w surowicy134. Wzrost występuje częściej u pacjenta w pewien czas po oparzeniu (3 tygodnie do 3 miesięcy), u chorych tia tężec, po rozległym urazie, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego135, u pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego130. W tych przypadkach ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu, a nawet zatrzymania krążenia, jest większe137.

WPŁYW NA, CIŚNIENIE SRÓDGAŁKOWE. Dawka podana do intubacji powoduje wzrost ciśnienia średnio o 7 mm Hg (0,9 kPa), lecz szybko wraca ono do normy, tak że nie ma przeciwwskazań do stosowania tego środka podczas operacji wewnątrzgałkowych. Nie należy jednak podawać pierwszej dawki podczas operacji, kiedy gałka oczna jest otwarta138. Po wstrzyknięciu dożylnym może wystąpić przejściowe zapadnięcie się gałki130. Ostra jaskra może stanowić przeciwwskazanie do stosowania sukcynylocholiny. Dalszy ciąg dyskusji – p. rozdz. XXV.

Tym wszystkim niepożądanym efektom ubocznym sukcynylocholiny można zapobiec, podając na 3 minuty przed jej wstrzyknięciem 20 mg gallaminy lub 3 mg tubokuraryny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>