UWAGI OGÓLNE

Środki analgezji miejscowej można podzielić na: 1) estry kwasu benzoesowego: kokaina i piperokaina, 2) estry para-aminobenzoesowe, prokaina, ametokaina i benzokaina, 3) amidy: mepiwakaina, cinchokaina, lignokaina, prilokaina, bupiwakaina i etidokaina.

Z wyjątkiem kokainy (która obkurcza naczynia) i lignokainy (bez działania na naczynia) środki miejscowo analgetyczne powodują rozszerzenie naczyń. Leki obkurcza- jące naczynia, takie jak adrenalina, zwykle dodaje się do roztworów środków miejscowo analgetycznych, aby opóźnić ich wchłanianie i również przedłużyć działanie.

Rozkład środków miejscowo analgetycznych ma miejsce w wątrobie i jego szybkość jest miarą ich toksyczności. Schorzenia wątroby mogą wzmagać toksyczne działanie tych leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>