Uszkodzenie rdzenia w odcinku szyjnym

Uszkodzenie rdzenia w odcinku szyjnym pociąga za sobą porażenie mięśni oddechowych, z wyjątkiem przepony, co może być przyczyną niedodmy, zalegania wydzieliny w oskrzelach i wtórnego zapalenia płuc. Porażony narażony jest więc na działanie wielu szkodliwych czynników mogących bezpośrednio lub wtórnie zagrażać życiu.

Dalsze losy chorego zależą od rodzaju i jakości pierwszej pomocy. W czasie jej udzielania i w czasie transportu nie powinno dojść do powiększenia rozległości uszkodzeń. Omówiono to w osobnym rozdziale. Podkreślić jednak trzeba najważniejsze – zwrócenie uwagi na stan neurologiczny kończyn dolnych i górnych. W przypadkach porażeń, a także podejrzenia o niestabilne złamanie kręgosłupa (wywiady, mechanizm urazu i objawy neurologiczne), obowiązuje zasada jednych noszy. Po ostrożnym przesunięciu poszkodowanego na nosze lub inny płaski przedmiot należy go na nich transportować aż do szpitala, a nawet tam nie przenosić go przed szczegółowym badaniem i wykonaniem radiogramu. Dopiero ocena kliniczna w powiązaniu z kontrolą radiograficzną zwalnia z nadmiaru ostrożności, jeśli wyłączy złamanie niestabilne. Niestabilne złamania kręgów szyjnych wymagają w czasie transportu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami polegającej na unieruchomieniu głowy, np. workami z piaskiem położonymi po obu jej stronach. Nawet wyraźne przemieszczenia, np. zwichnięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym, nie upoważniają do manipulacji i zmiany ustawień w warunkach pierwszej pomocy i transportu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>