Urazy układu oddechowego

W obu podanych technikach szwy trakcyjne można zakładać przed przecięciem tchawicy. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby otwór w tchawicy nie był za mały dla już dobranej rurki i by przy jej wsuwaniu brzegi nie zawijały się do środka. W przebiegu gojenia może to spowodować zwężenie tchawicy.

Należy także przestrzec przed wykonywaniem u dzieci przetok z wycięciem otworu w tchawicy lub wytworzeniom płatka z jej ściany w kształcie litery U gojenie zwykle bywa powikłane zwężeniem. Leczenie zwężenia bywa trudne, niekiedy wymaga zastosowania lasera.

Dobiera się najszerszą rurkę tracheostomijną, jaką jeszcze łatwo się wprowadza u niemowląt używa się wyłącznie rurek plastykowych. Zawiązaną wokół szyi tasiemkę utrzymującą rurkę rozluźnia się i ponownie zawiązuje po godzinie od operacji, kiedy dziecko układa się w bardziej swobodnej pozycji (1, 38).

Urazy układu oddechowego można podzielić na zamknięte i otwarte. Każdy z nich może przebiegać z uszkodzeniem ściany klatki piersiowej i (lub) narządów klatki piersiowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>