Umiarkowana dawka tiopentalu

-0 nieprawidłowej odpowiedzi na ten środek. Noworodkom można podać 1-2 mg/kg sukcynylocholiny w dawce wstępnej oraz od 0, 25 do 0,5 mg/kg w dawkach uzupełniających, tak aby nie przekroczyć dawki maksymalnej – 50 mg. Niemowlęta i dzieci wymagają do intubacji dawki 1-2 mg/kg drogą dożylną lub 2 mg/kg – domięśniowo. U noworodka do 6 tygodnia życia, opornego na środki zwiotczające, może powstać blok II fazy, należy więc prowadzić takie przypadki przy użyciu bardzo małych dawek niedepolaryzujących środków zwiotczających.

PRZY INTUBACJI. Ponieważ skurcze mięśniowe występują wkrótce po wstrzyknięciu 1 są bolesne, pacjent powinien zostać wprowadzony w anestezję przed podaniem środków zwiotczających. Właściwa dawka chlorku sukcynylocholiny mieści się w granicach 30-100 mg. Podane następnie dawki tubokuraryny będą miały wzmożone działanie150. Aby przezwyciężyć skurcz oskrzeli, należy wstrzyknąć 50 mg sukcynylocholiny, po czym pacjenta zaintubować albo szybko rozdąć płuca.

PRZY BRONCHOSKOPII. W anestezji prowadzonej np. tiopentalem podaje się kolejno wymagane dawki: pierwszą przed wprowadzeniem bronchoskopu, następne – zgodnie z potrzebą. Jednocześnie należy podawać tlen (p. rozdz. XXVII).

DO MANIPULACJI ORTOPEDYCZNYCH. Umiarkowana dawka tiopentalu, a następnie 50 mg sukcynylocholiny, spowoduje krótkotrwały stan głębokiego zwiotczenia.

DO ZAMKNIĘCIA POWŁOK BRZUSZNYCH. Można podawać kolejne dawki podczas szycia otrzewnej, oczekując spokojnie powrotu oddechu własnego, co następuje do czasu założenia ostatniego szwu skórnego. Jeżeli pacjent w tej sytuacji jest częściowo zwiot- czony środkami niedepolaryzującymi użytymi do podtrzymania zwiotczenia podczas operacji, podanie neostygminy pod koniec operacji – aby całkowicie znieść działanie tych leków •- nie jest postępowaniem rozsądnym. Neostygmina będąc inhibitorem cholinesterazy osoczowej może spowodować opóźnienie hydrolizy sukcynylocholiny. Jednakże w takiej sytuacji działanie niedepolaryzującego środka zwiotczającego kończy się (stąd problem), a sukcynylocholina antagonizuje i skraca działanie środków niedepolaryzujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>