UKŁAD ODDECHOWY

-3. UKŁAD ODDECHOWY. Wentylacja płuc może być zmniejszona, a odruchy krtaniowe i wydzielanie zahamowane. Chloropromazyna może powodować oddech Cheyne- -Stokesa32. Stosowana była z powodzeniem w leczeniu astmy. Zwiększa częstość oddechów zmniejszoną przez petydynę.

-4. UKŁAD KRĄŻENIA. Chloropromazyna obniża ciśnienie krwi przez a) rozszerzenie naczyń obwodowych, będące wynikiem depresji ośrodków naczynioruchowych, oraz b) antagonizowanie obwodowego działania adrenaliny i – w znacznie mniejszym stopniu

– noradrenaliny. W związku z tym nie następuje towarzyszący wstrząsowi skurcz naczyń. Rozszerzenie naczyń zmniejsza opór obwodowy, co umożliwia zwiększenie pojemności wyrzutowej serca. Tachykardia towarzysząca zwykle spadkowi ciśnienia (prawo Mareya)33 nie trwa długo i może być wynikiem zahamowania czynności nerwu błędnego. Skóra jest ciepła, sucha i blada, z rozszerzonymi żyłami, lecz obkurczenie włośni- czek nadaje pacjentowi nieco trupi wygląd. Podczas gdy zwykła anestezja powoduje’ rozszerzenie naczyń obwodowych, a skurcz naczyń brzusznych, chloropromazyna wywołuje rozszerzenie zarówno naczyń obwodowych, jak i brzusznych. Środek ten nie ma wyraźnego wpływu na EKG, ponadto chroni przed zaburzeniami rytmu, wywołanymi działaniem cyklopropanu, halotanu, trójchloroetylenu i chloroformu. Podana przed wystąpieniem objawów wstrząsu – ale nie po ich rozwinięciu •- zapobiega silnemu i długotrwałemu skurczowi naczyń z towarzyszącym niedokrwieniem trzewi. Chloropromazyna i prometazyna nie wpływają na efekt presyjny noradrenaliny, natomiast zmniejszają działanie presyjne metoksaminy i fenylefryny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>