Układ nerwowy

W ocenie klinicznej stanu krążenia pomocna jest dokładna obserwacja ruchliwości dziecka, szybkości męczenia się oraz ewentualne występowanie sinicy wysiłkowej. W razie podejrzenia zaburzeń ze strony układu krążenia należy dążyć do uzyskania dalszych informacji na podstawie badania EKG i polikardiograficznego. Niezbędna jest konsultacja kardiologa ze wskazaniami postępowania terapeutycznego.

Układ nerwowy. Następnym ważnym elementem badania klinicznego, wymagającym odnotowania w historii choroby, jest ustalenie stanu czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego ocenionego odpowiednio do okresu rozwojowego dziecka.

Wobec dużej labilności w zakresie równowagi wodno-jonowej, zwłaszcza u dzieci najmłodszych, konieczne jest zwrócenie uwagi na wyrównanie ewentualnych zaburzeń lub zapobieganie ich występowaniu, prawidłowość przyjmowania płynów i wydalania moczu oraz nasilenie ewentualnie występujących wymiotów i biegunek, jak również współistniejące obrzęki lub cechy odwodnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>