Tubolcuraryna

Do leków, które.mogą uwalniać histaminę, należą tubolcuraryna, gallamina allofery- na, sukcynylocholina, dekametonium, morfina, petydyna, atropina, trójmetafan, tiopenton, metoheksiton. propanidid i altezyna.

Wynikiem działania histaminy mogą być: rozszerzenie arterioli, porażenie włośniczek, skurcz mięśni gładkich oraz zwiększone wydzielanie gruczołów.

Objawy kliniczne mogą obejmować: skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, pokrzywkę, rumień skórny, obrzęk naczynioruchowy, kolkę brzuszną, łzawienie oraz przekrwienie spojówek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>