Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego

Trudności w różnicowaniu ogniska pierwotnego od przerzutu powstają wtedy, gdy ognisko pierwotne jest utajone, a objawy choroby są wywołane przerzutami. Poza tym do czasu wystąpienia osteolizy czy nowotworzenia ognisko przerzutowe trudno jest wykryć badaniem radiologicznym mimo klinicznych objawów toczącego się procesu chorobowego (bóle).

Celem leczenia przerzutów nowotworowych jest z reguły przyniesienie ulgi i uczynienie bardziej znośnymi ostatnich chwil życia chorego. W leczeniu zachowawczym stosuje się gorsety, aparaty ortopedyczne, patologiczne złamania zespala się metalem. Odjęcia kończyn dokonuje się celem zniesienia bólu, ułatwienia poruszania się czy samoobsługi, bądź też zmniejszenia zatruwania organizmu produktami rozpadu tkankowego. W przypadkach pojedynczych przerzutów można uzyskać wieloletnie przeżycie po radioterapii łub wycięciu ogniska i przerzutu. Niektóre przerzuty mnogie czy uogólnione leczy się hormonalnie (rak stercza i sutka – kastracja, adrenalektomia, hipofizektomia, podawanie stilbestrolu, korty- zonu itp.) oraz chemioterapią lub radioterapią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>