Tętno dobrze napięte

Ze zwykłych oględzin lekarz może się zorientować, czy dziecko ma sinicę: dyskretną wokół ust bądź obwodową – paznokcie, zmiany kształtów dystalnych paliczków palców dłoni i stóp na przykład w przełożeniu dużych pni tętniczych. Z obejrzenia całego dziecka wynika też, czy nie ma ono innych wad, np. długich cienkich palców (arachnodaktylia), długich cienkich kończyn oraz zwichnięcia soczewek charakterystycznego dla zespołu Marfana. Chorzy z tym zespołem często umierają w wieku młodzieńczym, nagle, z powodu pęknięcia tętniaka aorty.

Dokładne oględziny pozwolą lekarzowi zorientować się, czy oddech dziecka jest przyśpieszony, czy cierpi ono na duszność połączoną szczególnie u niemowlęcia z poruszaniem się skrzydeł nosa. Szarość powłok może świadczyć o złym utlenowaniu krwi u dziecka, wychudzenie – o złym łaknieniu, tak częstym przy wrodzonych wadach serca i niechęci do ssania u niemowląt. Oglądanie pozwoli ponadto na zorientowanie się, czy dziecko ma obrzęki, których należy szukać przede wszystkim na twarzy i w okolicy krzyżowej. Brak łaknienia i przyrostu masy ciała, powiększenie wątroby, drobnobańkowe trzeszczenia w płucach, objawy zastoju żylnego w badaniu rentgenowskim płuc są najpewniejszym objawem niewydolności krążenia u dzieci.

Tętno dobrze napięte i chybkie może przemawiać za obecnością przetrwałego przewodu tętniczego, a brak wyczuwalnego tętna na tętnicy udowej bez żadnych innych dowodów kieruje uwagę badającego na możliwość istnienia wrodzonego zwężenia cieśni aorty niestety przez cale lata tak proste badanie bywa przez lekarzy zaniedbywane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>