Teoretyczne podstawy leczniczego działania

Teoretyczne podstawy leczniczego działania wyciągów w bólach krzyża – 1. Powiększenie światła kanałów korzeniowych.

– 2. Poszerzenie przestrzeni międzytrzonowych.

– 3. Rozciągnięcie stawów międzywyrostkowych.

– 4. Rozciągnięcie przykurczowych torebek stawowych.

– 5. Uwolnienie uwięźniętych kosmków błony maziowej.

– 6. Uwolnienie usidlonych korzeni.

– 7. Wytworzenie podciśnienia wewnątrz krążka międzykręgowego w celu powrotu na miejsce przemieszczonego jądra miażdżystego.

– 8. Napięcie więzadła podłużnego tylnego celem wepchnięcia na miejsce przemieszczonego jądra miażdżystego.

– 9. Rozluźnienie naciągniętych (lub przykurczonych) mięśni.

Zdania na temat skuteczności

Co się tyczy obciążeń wyciągowych, to należy podkreślić dużą dowolność w ich sile – od 20 do 360 kG! Badania Lewsona i Godfreya wykazały, iż siła wyciągu do wartości ok. 70 kG nie jest w stanie rozciągnąć kręgów. Z kolei inne badania dowiodły, że siła ok. 50 kG rozciąga kręgi, przy czym do największego rozstępu dochodzi na poziomie L4-L5 i L.-S, (wyciąg na stole wyciągowym!).

Zdania na temat skuteczności stosowania wyciągów są podzielone, np. Christie porównywał leczenie wyciągami ze stosowaniem placebo (ostre i przewlekłe bóle krzyża) i nie znalazł żadnych różnic. Hood i Chrisman donieśli, że u 52,5% chorych uzyskali wyniki dobre i doskonałe. Z kolei Eie i Kristiansen podali, że u 33% leczonych dochodzi do wyraźnego pogorszenia. Trzeba zaznaczyć, że przy stosowaniu krańcowo dużych sił może dojść do uszkodzenia zarówno kośćca, jak i rdzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>