Technika stosowania

Dawki 3 ma tubokuraryny i 20 mg gallaminy działają podobnie. Alkuronium ma dwukrotnie, a pankuronium pięciokrotnie większą siłę działania niż tubokuraryna.

Technika stosowania. Ponieważ zdarzają się pacjenci nadwrażliwi na niedepolaryzujące środki zwiotczające, wielu autorów zaleca dożylne podanie pacjentowi! przytomnemu próbnej dawki 5 mg tubokuraryny i obserwacje działania przez 4 minuty. Normalną reakcją na taką dawkę jest uczucie znużenia, trudność w utrzymaniu otwartych oczu, niewielkie dwojenie w oczach. U pacienta nadwrażliweoo wystąpi niemożliwe do opanowania opadanie powiek, trudności w połykaniu i w artykulacji oraz trudności w oddychaniu. Pojawienie się któregokolwiek z tych objawów jest wskazaniem do zmniejszenia następnych dawek.

Ody rbodzi o zwykła operację brzuszna, po takiej dawce próbnej wstrzykuje się następne 10-2.5 mg chlorku tubokuraryny, po rzym przez tę sama igłe podaje się 4.-10 ml 2,5% roztworu tiopentonu lub w przybliżeniu podobna objętość 1 °/o roztworu metohe- ksitonu. Następnie należy przez maskę podać mieszaninę podtlenku azotu i tlenu z pomocą delikatnie stosowanej wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim (jeżeli pacjent oddycha, tylko podczas wdechu). Trzeba’uważać, żeby nie rozdąć żołądka.- Po

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>