Technika stosowania

-2 czy 3 minutach można za pomocą laryngoskopu uwidocznić krtań, ieżeli zachodzi konieczność – spryskać roztworem powierzchniowo znieczulającym i dokonać intubacji w larynaoskopii bezpośredniei. Następnie należy utrzymywać wspomagana lub kontrolowaną wentylację, podając w miarę potrzeby dodatkowe dawki tiopentonu, tubokuraryny i ewentualnie narkotycznego środka przeciwbólowego. Można dodatkowo użyć anestetyku wziewnego.

Użycie wentylacji wspomaganej lub kontrolowanej jest zawsze konieczne, jeżeli nastąpiło zmniejszenie objętości oddechowej,’ co prawie zawsze towarzyszy należytemu zwiotczeniu mięśni brzucha przy zastosowaniu niedepolaryzujących środków zwiotcza- iaoych.

Podczas anestezji tiopenton-podtlenek azotu-tlen-tubokuraryna następujące objawy świadczą o potrzebie podania następnej dawki środka zwiotczającego:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>