Stosowanie różnych środków zwiotczających

Ponieważ zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi, częstość pracy serca, a także poziomy adrenaliny i noradrenaliny we krwi rosną w czasie tego zabiegu, pacjenci chorujący na nadciśnienie lub ze stwierdzonym przerostem serca, przed zastosowaniem tej heroicznej, ale bardzo skutecznej, formy leczenia, wymagają starannej oceny stanu zdrowia. Zaniechanie podania atropiny bywa przyczyną wystąpienia 2-3- -sekundowego okresu asystolii228. Nadmiernie wysoki poziom litu we krwi (powyżej

-2 inmol/1) może przyczyniać się do przedłużenia okresu senności po zabiegu elektrowstrząsów, toteż część autorów odstawia ten lek na 24 godziny przed zabiegiem227.

Stosowanie różnych środków zwiotczających u jednego pacjenta. Efekty działania tubokuraryny, gallaminy, alkuronium, pankuronium sumują się, podobnie jak działanie dekametonium i sukcynylocholiny. W zasadzie środków depolary żujący eh nie należy podawać po niedepolaryzujących. Dopiero kiedy skończy się działanie pierwszego, można zastosować środek z grupy depolaryzujących. Nim środek depolaryzujący, stosowany po niedepolaryzującym, będzie mógł zwiotczyć mięśnie, musi najpierw przezwyciężyć zahamowanie fizjologicznej depolaryzacji spowodowane działaniem środka niedepolaryzującego, stąd do zwiotczenia mięśni u pacjenta, u którego kończy się działanie środka niedepolaryzującego, potrzebne są duże dawki środka depolaryzującego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>