Skutek ogólny

Farmakologia. Skutek ogólny podobny jak po podaniu tubokuraryny, lecz czas działania krótszy (gallamina 15-20 minut, tubokuraryna 20-30 minut). Ma słabsze działanie na zwoje współczulne niż chlorek tubokuraryny, ale wykazuje, podobne do atropiny, działanie blokujące nerw błędny, powodując tachykardię, nawet w małych dawkach, np. 20 mg58. Dodatkowym powodem przyspieszonej czynności serca może być zablokowanie efektu muskarynowego acetylocholiny, uwolnionej z zazwojowych zakończeń nerwu błędnego, oraz bezpośrednie działanie pobudzające wewnątrzsercowe receptory beta59. Działanie to trwa dłużej niż efekt zwiotczający, czyniąc gallaminę bardzo właściwą do stosowania w połączeniu z halotanem. Często powoduje niewielki wzrost ciśnienia krwi, który – obok tachykardii •- może być przyczyną większego krwawienia niż podczas anestezji z użyciem tubokuraryny69. Gallamina gromadzi się w nerkach, śledzionie, wątrobie, płucach. U człowieka po wstrzyknięciu podpajęczy- nówkowym powoduje drgawki81. Stopień porażenia oraz szybkość działania (lecz nie zakończenia działania) zależy od przepływu krwi przez mięśnie62. Uważa się, że w’mniejszym stopniu powoduje uwolnienie histaminy niż tubokuraryna. Opisywano odczyny alergiczne po jej stosowaniu68. Przechodzi przez barierę łożyskową, a więc raczej nie powinna być używana rutynowo w położnictwie, jednak wielu autorów uważa ją za zadowalającą w klinicznej praktyce położniczej. Nie wpływa na skurcze macicy. Jest wydalana przez nerki, a więc nie powinna być stosowana u pacjentów ze zmniejszonym wskaźnikiem filtracji nerkowej, np. w hipotensji lub niewydolności krążenia, w chorobie nerek, gdyż może wtedy powodować przedłużoną kuraryzację. Z żółcią wydalane są minimalne ilości, w przeciwieństwie do tubokuraryny wydzielanej przez wątrobę w przypadkach uszkodzenia nerek. Hipokapnia wskutek hiperwenfylacji wzmaga działanie gallaminy*4.

Zastosowanie kliniczne. Podobnie jak tubokuraryny, której 3 mg jest równoważne 20 mg gallaminy. Pierwsza dawka podana dożylnie zazwyczaj przestaje działać po pół godzinie. Aby zwiotczyć ścianę brzucha przeciętnego pacjenta, potrzeba dawki 60- 100 mg. Jest bardzo użyteczna do intubacji w laryngoskopii bezpośredniej (120-160 mg). Może być stosowana domięśniowo z hialuronidaza (ampułka proszku rozpuszczona w roztworze gallaminy) w dawkach 50% większych od wymaganych drogą dożylną. U pacjentek oddychających samodzielnie podczas niewielkich operacji ginekologicznych wstrzyknięcie 40 mg nie powoduje znamiennego wzrostu Pco2. Zastosowanie gallaminy jest wskazane także przy istniejącym bloku serca oraz podczas krótkich operacji.

W miarę możliwości należy unikać jej stosowania: 1. Jeżeli pacjent przed operacją ma tachykardię we wszelkich warunkach wzmagających czynność układu współczulnego gallamina jest niepożądana, ponieważ serce traci obronną reakcję wagalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>