Skurcze

-0 tyle wystąpienie tego objawu niekoniecznie oznacza blok niedepolaryzacyjny36’37. Anaesth., 197f, 43, 473. Skurcze występujące po czterech bodźcach podawanych w krótkich odstępach czasu dają tyle informacji, co bodziec tężcowy, a stymulację można powtarzać częściej). , v

Anestezja środkami wziewnymi i cyklopropanem może powodować zanik odpowiedzi na stymulację tężcową38. 3. BLOK Z NIEDOBORU POWODOWANY PRZEZ ŚRODKI ZABURZAJĄCE SYNTEZĘ LUB UWALNIANIE ACETYLOCHOLINY, jak np. prokaina, nadmiar ‘ jonów magnezu

-1 fosforanowych, niedobór jonów wapnia, neomycyna i inne antybiotyki, toksyna , Ba- cillus botulinis, trójetylowy anaiog choliny89. Ta trzecia grupa środków nie ma wielkiego znaczenia dla anestezjologa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>