SKORYGOWANE PRZEŁOŻENIE DUŻYCH PNI TĘTNICZYCH

Anatomia wady. Jest to wada wrodzona, w której po prawej stronie serca znajduje się komora o budowie anatomicznej komory lewej z zastawką przedsionkowo- -komorową lewą. Z komory tej wychodzi tętnica płucna. Po sLronie lewej natomiast znajduje się komora o budowie anatomicznej komory prawej z zastawką trójdzielną i wychodzi z niej aorta. Przepływ przez płuca i obwodowy jest prawidłowy, jeżeli nic ma ubytku międzykomorowego. Duże pnie w swych odcinkach znajdują się obok siebie równolegle, z tym że płucny znajduje się po prawej stronie aorty.

Objawy kliniczne. W przypadkach otworu międzykomorowego objawy kliniczne są podobne jak w zwykłym otworze międzykomorowym (p. str. 173) z dużym prze

pływem. Konieczność operacyjnego zamknięcia stwarza duże niebezpieczeństwo spowodowania w czasie operacji całkowitego bloku układu przewodzącego z powodu nieprawidłowego jego przebiegu. Trudności te w pewnym stopniu można zmniejszyć, jeżeli ma się możliwość śródoperacyjnogo zastosowania mappingu, tj. aparatu elektronicznego umożliwiającego stwierdzenie, czy okolica, gdzie chirurg ma zakładać szwy w celu wszycia łaty, jest bezpieczna, tzn. wolna od elementów układu przewodzącego. Mimo takich pomocy blok przedsionkowo-komorowy jest częstym powikłaniem tych korekcji, powstrzymującym wielu chirurgów od zabiegu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>