Rytm serca

-5. Aby umożliwić tolerancję rurki intubacyjnej podczas płytkiej anestezji. 6. W celu uspokojenia pacjenta podczas analgezji odcinkowej.

-7. Podczas krążenia pozaustrojowego w kardiochirurgii, aby uniknąć kardiodepresyj- negó i zaburzającego rytm serca działania anestetyków wziewnych16.

-8. W okulistyce do uspokojenia pacjentów poddawanych wewnątrzgałkowym zabiegom w znieczuleniu miejscowym17. 9. W chirurgii uszu18.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>