Rozpoznanie przyczyny przedłużonego bezdechu:

-1. Stymulacja elektryczna nerwu obwodowego w celu różnicowania depresji ośrodkowej z blokiem nerwowo-mięśniowym (p. str. 182). 2. Badanie próbki krwi tętniczej, aby ocenić Pco2 i poziom cholinesterazy.

-3. Podanie edrofonium przy pierwszych płytkich oddechach w celu wykluczenia bloku podwójnego. Różnicowanie przyczyny niedostatecznej wentylacji depresji ośrodkowej z porażeniem obwodowym215:

a. DEPRESJA CENTRALNA. Oddech wolny, umiarkowanie głęboki, bez pociągania tchawicy, bez pauzy na końcu wdechu. b. PORAŻENIE OBWODOWE (blok nerwowo-mięśniowy). Szarpiący, płytki, o normalnej częstości, oddech. Przerwa po wdechu i ponownie po wydechu (oddech prostokątny Mortona218). Pociąganie tchawicy. Stymulacja elektryczna nerwu obwodowego wyjaśnia wątpliwości, jednak przy założeniu, że blok nerwowo-mięśniowy nie jest zupełny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>