Różnice kliniczne pomiędzy środkami zwiotczającymi

Różnice kliniczne pomiędzy środkami zwiotczającymi depolaryzującymi i niedepola- ryzującymi: A. ŚRODKI NIEDEPOLARYZUJĄCE: 1. Nie powodują drżeń pęczkowych po wstrzyknięciu dożylnym.

-2. Ich działanie jest osłabione przez środki antycholinesterazowe, depolaryzujące środki zwiotczające, np. sukcynylocholinę (ale nie u miasteników), adrenalinę, acetylocholinę, powtarzane salwy bodźców tężcowych – tak doświadczalnych, jak i fizjologicznych, np. w nerwie przeponowym.

-3. Porażenie nasila się po podaniu środków niedepolaryzujących, eteru, halotanu, en- fluranu i w głębokiej hipotermii (poniżej 30°C).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>