Rodzaje miejscowej analgezji:

-1. Analgezja nasiękowa, wykonywana w celu zniesienia bólu operacyjnego i innych bólów związanych z urazem lub wstrzykiwaniem środków drażniących. Jest to bezpośrednie wstrzyknięcie analgetyku w okolicę, w której ma być wykonane nacięcie lub pomiędzy fragmenty złamanej kości.

-2. Blokada regionalna (field block). Wstrzyknięcie analgetyku wykonuje się w taki sposób, aby uzyskać pas znieczulenia dookoła operowanego pola.

-3. Blokada nerwowa – analgezja przewodowa. Analgetyk podaje się w okolicę nerwu lub nerwów zaopatrujących operowany obszar. Użycie stymulatora nerwów obwodowych zwiększa precyzyjność podania środka i efektywność blokady29. 4. Analgezja przy użyciu niskich temperatur (p. rozdz. XXXIV). 5. Miejscowa analgezja dożylna. 6. Analgezja powierzchniowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>