PRZEDŁUŻONY BEZDECH

-2. PRZEDŁUŻONY BEZDECH PO DEPOLARYZUJĄCYCH ŚRODKACH ZWIOTCZAJĄCYCH był po raz pierwszy opisany w r. 1952100. Jeżeli następuje po pojedynczej dawce sukcynylocholiny, to najczęściej występującymi przyczynami są:

a. Atypowa cholinesteraza. Swift i La Du opisali szybkie testy do jej wykrywania199. Bezdech występuje tylko u osobników homozygotycznych w stosunku do tego atypowego genu (w W. Brytanii w tej sprawie należy zwracać się do dr Whittakera z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Exeter. Konieczna jest pełna, kliniczna historia choroby i heparynizowana próbka krwi).

b. Odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej prowadzą do wytworzenia podwójnego bloku w bardzo wczesnej fazie. c. Przedawkowanie środka, tj. więcej niż 1 g we wlewie. Aby zapobiec przedawkowaniu sukcynylocholiny, zdaniem wielu autorów nie należy dopuszczać do wystąpienia bezdechu i stosować raczej oddech wspomagany niż kontrolowany200.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>