Przeciwciała toksoplazmowe

Przeciwciała toksoplazmowe klasy IgG przechodzą przez łożysko, są więc biernie przenoszone do ustroju dziecka od matki. Podczas badań własnych spostrzegaliśmy, że tuż po porodzie stężenie tych immunoglobulin w surowicy matki było ok. 2-krotnie wyższe niż u noworodka po 6 mies. ich stężenie spadało praktycznie do granicy wykrywalności.

Zwalczanie. Utrudnione wobec znacznego rozprzestrzenienia pierwotniaka wśród zwierząt udomowionych i dzikich (rezerwuar pasożyta) oraz dużej odporności oocyst T. gondii na wpływ środowiska zewnętrznego. W wilgotnej ziemi oocysty zachowują zdolność inwazji przez 4 mies., a w wodzie – aż do 24 mies. Trofozoity w cystach zachowują zdolność zarażenia zwierząt w temp. 4°C, w mózgu szczura przez 68 dni, w surowicy ludzkiej – 25 dni, w 0,9% roztworze chlorku sodu – 18 dni oraz po 3-6 h działania soku żołądkowego lub trawienia trypsyną in vitro. Oocysty, cysty i pseudocysty pierwotniaka są natomiast bardzo wrażliwe na wysychanie giną w temperaturze powyżej 50°C po 20 min, a w wodzie destylowanej – po 10-30 min. Podczas zamrażania w -20°C przeżywają ponad 24 h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>