Protezy ortopedyczne

Protezy ortopedyczne służą do zastąpienia ubytku kończyny i odtworzenia jej czynności. Protezy te można podzielić na robocze (przywracające zdolność chodu czy chwyt ręki) i kosmetyczno-robocze. Najprostszy typ protezy kończyny dolnej stanowi proteza-szczudło, składająca się z zawieszonego na pasie grenadierskim lub pasie biodrowym leja, obejmującego kikut, i zakończonego kijem wyrównującym utracony odcinek goleni czy uda. Obecnie są one używane jedynie przejściowo we wczesnym okresie pooperacyjnej rekonwalescencji (hartowanie i kształtowanie kikuta, nauka czucia podłoża itp.), gdy nie ma możliwości zastosowania protezy tymczasowej na stole operacyjnym.

Zadaniem nowoczesnej protezy kończyny dolnej jest zarówno kompensowanie utraconej funkcji, jak też skuteczne maskowanie braku części kończyny, powinna ona zatem mieć wszystkie cechy narządu podporowego (jedynie bez czucia po-wierzchniowego), a więc nie wymagać uruchamiania dodatkowych źródeł energii przy chodzeniu, zapewniać chód zbliżony do naturalnego, umożliwiać wykonywa a b c

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>