Propanidid

nadto obserwowano skurcz oskrzeli i uwalnianie histaminy185. Proponowana dawka wynosi 0,5 mg/kg, po której wkrótce podaje się sukcynylocholinę, albo w postaci wlewu kroplowego, albo jako pojedyncze wstrzyknięcie – pacjent został wprowadzony w anestezję przy użyciu tiopentalu. Takie postępowanie powoduje 5-7-krotne zmniejszenie ilości sukcynylocholiny potrzebnej do danej operacji186. Zasadność stałego stosowania tego środka, aby uniknąć przedłużonego bezdechu, jest raczej wątpliwa187.

Propanidid zwiększa zwiotczenie mięśniowe, następujące po podaniu depolaryzujących środków zwiotczających188. Może to zależeć od wpływu propanididu na błonę komórki mięśniowej, a nie od działania antycholinesterazówego189.

Przedłużony bezdech po podaniu środków zwiotczających mięśnie występował, nieraz z fatalnymi skutkami, zarówno po niedepolaryzujących, jak i depolaryzujących środkach zwiotczających, a także ich połączeniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>