Profilaktyka zarażeń przywrami z rodzaju Schistosoma

Zwalczanie. Profilaktyka zarażeń przywrami z rodzaju Schistosoma obejmuje niszczenie żywicieli pośrednich oraz właściwą oświatę zdrowotną (nieoddawanie moczu i kału w miejscach komunikujących się z siedliskami ślimaków, zaniechanie kąpieli w akwenach zanieczyszczonych).

W leczeniu \vykorzystuje się prazykwantel (Cesol, dzieci >4 rż. i dorośli w poje-dynczej dawce 25 mg/kg mc. w inwazji jelitowej, natomiast dla pozostałych postaci 3 x dz. przez 2 kolejne dni), a także niklozamid (Yomesan, 2 g jednorazowo) lub de- hydroemetynę (Dehydroemetine, 1 mg/kg mc. przez 10-15 dni) patrz F. hepatica. Działanie przeciw przywrom z rodzaju Schistosoma spp. wykazuje również niryda- zol (Yarocen, 50 mg/kg mc. przez 7 dni).

Nirydazol (pochodna nitrotiazolu) – powoli wchłania się z przewodu pokarmowego (średnio 12 h) i jest wydalany w postaci metabolitów z moczem, żółcią i kałem. Przeciwwskazaniami do jego stosowania są: ciąża, karmienie piersią, choroby wątroby, serca, nerwice oraz padaczka. Działania niepożądane występujące w trakcie terapii to objawy neurologiczne (bóle i zawroty głowy, bezsenność, niepokój, pobudzenie, omamy, drgawki), ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, jadłowstręt, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia smaku) oraz alergiczne, związane z rozpadem pasożytów (wysypki skórne). Badanie kontrolne przeprowadza się w 1 mies. po leczeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>