Postępowanie w przypadkach bezdechu

Postępowanie w przypadkach niezupełnego odkuraryzowania: 1) utrzymywać wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim, aby zapewnić natlenienie, zapobiec kwasicy oddechowej i usunąć pary anestetyków, 2) wymuszać diurezę, 3) korygować hipotermię, kwasicę, hipokaliemię, hiponatremię i hipowolemię.

Postępowanie w przypadkach bezdechu. Po okresie hiperwentylacji (10 l/min) przeciętna wartość PaC02 wynosi 25 mm Hg (3,3 kPa)105. Normalny próg bezdechu wynosi 36 mm Hg (4,8 kPa) i jest wyższy,u pacjentów, którzy otrzymywali narkotyki lub ane- stetyki. Obniżenie tętniczego Pco2 poniżej tego poziomu spowoduje lub przedłuży istniejący bezdech u pacjenta nieprzytomnego (lecz nie stanie się tak u pacjenta przytomnego). Wielu pacjentów ma oddech samoistny pomimo znacznej alkalozy oddechowej oddech własny powróci także u pacjentów z alkalozą w płytkiej anestezji100.

Sposoby przywracania oddechu własnego (zakładając całkowite odkuraryzowanie): 1) podwyższyć tętnicze Pco2 powyżej progu bezdechu, podając 5-6% C02 przez

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>