Podczas opatrywania oparzeń

-10. Podczas opatrywania oparzeń19. 11. Nie wolno stosować w pierwszym trymestrze ciąży, a z wielką ostrożnością u pacjentów przyjmuj.ących inhibitory monoaminooksydazy20.

-12. Na oddziale intensywnej terapii w celu ułatwienia intubacji oraz IPPV. W ciągu 24 godzin od podania 10 mg droperidolu pacjent nie może prowadzić samochodu, o czym powinien być poinformowany21.

Właściwy plan postępowania w prostej neuroleptaneśtezji jest następujący: Dowolnie wybrana premedykacja. Wstrzyknięcie droperidolu (5-20 mg) do wolnej kroplówki tak, aby wywołać senność, ale nie utratę świadomości. Powolne wstrzyknięcie fentanylu do momentu wywołania bezdechu, wspomagana wentylacja podtlenkiem azotu z tlenem, a następnie IPPV. Wstrzyknięcie środka zwiotczającego oraz intubacja. Dodatkowe małe dawki fentanylu podaje się, jeżeli’ rośnie częstość tętna lub ciśnienie krwi oraz jeżeli pacjent .się porusza. W razie bradykardii podaje się atropinę. Pod koniec operacji należy odwrócić działanie środka zwiotczającego oraz, jeżeli zachodzi potrzeba’, podać nalokson lub inny środek swoiście antagonizujący działanie narkotyków. Wprowadzenie w anestezję zabiera sporo czasu22. Droperidol można stosować z innymi narkotycznymi środkami przeciwbólowymi (np. z pentazocyną)23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>